یافتن محصولات و سرویس ها


VDS-IR-1024
رم 1 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2133
پردازنده 1 هسته (بر روی پردازش گر های 24 هسته ای )
هارد 10 گیگابایت بر روی هارد های پرسرعت SSD و +  30 گیگابایت Enterprise
دیتاسنتر زیرساخت
آپتایم 99.9%
پورت 1 گیگابایت

40,000 تومان ماهانه

VDS-IR-2048
رم 2 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2133
پردازنده 2 هسته (بر روی پردازش گر های 24 هسته ای )
هارد 15 گیگابایت بر روی هارد های پرسرعت SSD و +  30 گیگابایت Enterprise
دیتاسنتر زیرساخت
آپتایم 99.9%
پورت 1 گیگابایت

65,000 تومان ماهانه

VDS-IR-3072
رم 3 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2133
پردازنده 2 هسته (بر روی پردازش گر های 24 هسته ای )
هارد 15 گیگابایت بر روی هارد های پرسرعت SSD و +  30 گیگابایت Enterprise
دیتاسنتر زیرساخت
آپتایم 99.9%
پورت 1 گیگابایت

77,000 تومان ماهانه

VDS-IR-4096
رم 4 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2133
پردازنده 3 هسته (بر روی پردازش گر های 24 هسته ای )
هارد 20 گیگابایت بر روی هارد های پرسرعت SSD و +  40 گیگابایت Enterprise
دیتاسنتر زیرساخت
آپتایم 99.9%
پورت 1 گیگابایت

90,000 تومان ماهانه

VDS-IR-5120
رم 5 گیگابایت DDR4 با فرکانس 2133
پردازنده 4 هسته (بر روی پردازش گر های 24 هسته ای )
هارد 20 گیگابایت بر روی هارد های پرسرعت SSD و +  50 گیگابایت Enterprise
دیتاسنتر زیرساخت
آپتایم 99.9%
پورت 1 گیگابایت

115,000 تومان ماهانه